^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

UWAGA

 

W związku z epidemią koronawirusa

ZAKAZUJE się wstępu na teren

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19

osobom niebędącym pracownikami placówki.

Zakaz wstępu dotyczy terenów: Szkoły Podstawowej nr 47, Przedszkola nr 19,

placów zabaw oraz terenu sportowego

.