UWAGA

 

Od 5.03. do 12.03 rodzice składają
deklarację o chęci kontynuowania
wychowania przedszkolnego
w roku szkolnym 2020/2021 w Przedszkolu nr 19.

Deklaracje będą do pobrania tydzień przed
terminem złożenia u nauczycieli grup.

 

Rodzice dzieci spoza rejonu Szkoły Podstawowej nr 47,
uczęszczających do Przedszkola nr 19,
nie podpisują deklaracji o kontynuowaniu edukacji w ZSP 19.

Biorą udział w rekrutacji elektronicznej do klasy pierwszej
i uzyskują dodatkowe 200 pkt.