^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  • Deklaracja pobytu dziecka - przedszkole

     

  • Deklaracja pobytu dziecka - zerówka

     

  • Upoważnienie do odbioru dziecka

      

  • Oświadczenie dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych i wizerunku

     

  • Klauzula informacyjna RODO

    

  • Oświadczenie o zapoznaniu się z aneksem do statutu Przedszkola nr 19

    

  • Wniosek o zwolnienie z opłaty za świadczenia przedszkola z tytułu wielodzietności