^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  • Deklaracja pobytu i wyżywienia (przedszkole)

  • Deklaracja pobytu i wyżywienia (zerówka)

 

  • Upoważnienie do odbioru dziecka

  • Oświadczenie dotyczące zbierania i przetwarzania danych osobowych i wizerunku

  • Klauzula informacyjna RODO

  • Oświadczenie o zapoznaniu się z aneksem do STATUTU