^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
Plakat projektu „Szkoła emocji. Nieustraszeni są wśród nas.”

 

Przedszkolaki z grupy Pszczółek, Kaczuszek i Biedronek  

biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym  

„Szkoła emocji. Nieustraszeni są wśród nas.” 

 

Cele projektu:                                      

- wykorzystanie tekstu i ilustracji książkowej w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji              
- nauka strategii radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach               
- nauka szacunku dla emocji innych               
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci               
- nauka słuchania ze zrozumieniem               
- rozwijanie wrażliwości estetycznej               
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom   

Organizatorami projektu sąWydawnictwo Mamania, Instytut Ramon Llull oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN  w Warszawie 

  

Koordynatorzy projektu:  

Agnieszka Węgrzyn – grupa „Pszczółki” 

Urszula Zubowicz – grupa „Kaczuszki” 

Agnieszka Kostek” – grupa „Biedronki”

Plakat Międzynarodowego Projektu Czytelniczego
 
Przedszkolaki z grupy Kotków wezmą udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna moc bajek", czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.
Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
 
 
Realizacja projektu: Agnieszka Kraszewska, Teresa Łabaziewicz
Plakat ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

Przedszkolaki z grupy Sówek wezmą udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Z ekologią na Ty".

Główne cele projektu to: 

  • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
  • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu

oraz z wyzwaniami, jakie na nas czekają.

Koordynator projektu: Małgorzata Janowska

Głównym założeniem projektu jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Pani Marii Zofii Tomaszewskiej. Muzyczne spotkania to również: wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka, wzbudzanie kreatywności, kształcenie wyobraźni ruchowo-przestrzennej, rozwój procesów poznawczych (uwaga, pamięć, szybkość reakcji, spostrzegawczość, koncentracja uwagi) oraz podnoszenie samooceny i samoświadomości dziecka.

Projekt edukacyjny "Z EDUMUZ w logopedię"

Projekt jest realizowany w grupie "Kotków".

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Kraszewska i Teresa Łabaziewicz