^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Nasze Przedszkole zaangażowało się w 12. edycję projektu - Nakrętki dla Hospicjum 2021/2022.  Jest to akcja Fundacji "Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci".

Do działań nakrętkowych może przyłączyć się każdy. Wystarczy, żeby po zużyciu produktów odkręcić nakrętkę, zajrzeć na denko opakowania i przeczytać etykietę. Zbierane są wszystkie zakrętki: zaczynając od napojów aż po szampony, kosmetyki i chemię gospodarczą.

Zebrany plastik przekazywany jest do recyklingu i dzięki temu gromadzone są pieniądze, przeznaczone dla małych i dużych pacjentów Fundacji. Dzięki leczeniu i rehabilitacjom zapewniane jest im szczęśliwe dzieciństwo i godne życie.  

Gorąco zachęcamy do włączenia się w akcję.

Nakrętki dla HospicjumKoordynatorzy akcji: Magdalena Maciej, Emilia Faluta

Jest do długofalowy program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się baterii. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

 
Baterie zbieramy do końca kwietnia.
 
Pojemnik na zużyte baterie znajduje się w korytarzu wejściowym.
 
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.zbierajbaterie.pl
 
 
Koordynatorzy projektu: Emilia Faluta i Agnieszka Węgrzyn

 

Jest to międzynarodowy projekt edukacyjny, w którym wezmą udział dzieci z grupy Żabki. Dzięki temu projektowi kształtowana będzie postawa patriotyczna dzieci, świadomość posiadania własnych praw oraz  swojej wartości, jako człowieka. Projekt pozwala na uwrażliwienie dziecka na piękno języka polskiego, folklor i tradycję Polski oraz dorobek polskiej nauki i kultury. Przez cały rok szkolny dzieci z grupy Żabki realizować będą zadania związane z projektem, a na koniec otrzymają certyfikaty.
 
Piękna nasza Polska cała
Autor projektu: Ludmiła Fabiszewska
Koordynator projektu w Przedszkolu nr 19: Agnieszka Dawidowicz
 
 

10/08/2021

W trakcie roku szkolnego dzieci z grupy Motylków będą  zbierały i suszyły znalezione przez siebie liście, kwiaty, owoce roślin oraz pestki. Następnie każde dziecko umieści zebrane "dary" przyrody w swoim roślinniku.

Projekt ma na celu kształtowanie pozytywnego stosunku do przyrody – rozwijanie wrażliwości na jej piękno, wzbogacenie wiedzy o świecie roślin,  rozwijanie aktywności twórczej, kreatywności i indywidualnych zainteresowań, a także rozbudzenie motywacji do działania, obserwowania i doświadczania. 

Na koniec tego projektu dzieci będą miały wspaniałą pamiątkę w postaci ciekawych doświadczeń i oczywiście pięknego albumu.

Roślinnik

Nauczycielka- Paulina Wrześniewska

10/04/2021

Przedszkolaki z grupy Kotków wezmą udział w ogólnopolskim projekcie na rok 2021/2022 „POZNAJEMY KONTYNENTY – PODRÓŻE W RÓŻNE STRONY ŚWIATA”.
Celem projektu jest wzbudzanie kreatywności u dzieci, rozwijanie postaw społecznych oraz prospołecznych wśród przedszkolaków, wzmacnianie poczucia przynależności poprzez poznawanie innych kultur oraz kształtowanie postawy tolerancji wobec odmienności kulturowej.

 

Autorki: Katarzyna Musiał, Iwona Myketyn
Koordynator projektu: Agnieszka Kraszewska
Realizacja projektu: Agnieszka Kraszewska, Teresa Łabaziewicz