^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

2021-09-21

Dzieci z grupy Kaczuszki wezmą udział w projekcie „Wyprawy z żubrem Pompikiem”

Głównym założeniem projektu jest rozbudzanie ciekawości przyrodniczej, promowanie czytelnictwa, wzbogacanie ogólnej wiedzy o Polsce, przyrodzie i polskich parkach narodowych.

Dzieci poznają gatunki zwierząt i roślin żyjących w różnych regionach Polski. Nauczą się właściwego stosunku do otaczającej przyrody, jak również dostrzegą, że zwierzęta posiadają zdolność odczuwania i będą przejawiać w stosunku do nich życzliwość i troskę. Dzieci nauczą się nazywać i rozpoznawać emocje oraz wartości cenione w relacjach społecznych, takie jak: przyjaźń, radość, życzliwość i empatia. 

 

W projekcie wykorzystujemy serię książek o Pompiku autorstwa Tomasza Samojlika – naukowca, przyrodnika i rysownika.

Żubr Pompik

Autorki projektu: Małgorzata Starosz i Dorota Zięcina

Koordynator projektu w Przedszkolu nr 19: Urszula Zubowicz