Jest do długofalowy program edukacyjny na temat prawidłowego pozbywania się baterii. Ze względu na znaczenie edukacji ekologicznej we współczesnym świecie, program inicjuje szereg wartościowych działań, mających na celu zapoznanie dzieci i młodzieży z wybranymi problemami z zakresu ochrony środowiska naturalnego.

 
Baterie zbieramy do końca kwietnia.
 
Pojemnik na zużyte baterie znajduje się w korytarzu wejściowym.
 
Więcej informacji na temat programu znajdą Państwo na stronie internetowej https://www.zbierajbaterie.pl
 
 
Koordynatorzy projektu: Emilia Faluta i Agnieszka Kostek