^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców:

120 zł/ na dziecko płatne do 15 października 2019 roku na konto Rady Rodziców.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość dokonania wpłat ratalnie: 60 zł za I semestr płatne do 15 października 2019 r. i 60 zł za II semestr płatne do 15 lutego 2020 r.

 

Numer konta Rady Rodziców:

64 109023980000000131326827 

z dopiskiem: Rada Rodziców Przedszkola nr 19 imię i nazwisko dziecka , grupa (...)

 

 

I. Skład komisji Rady Rodziców i komisji rewizyjnej w roku szkolnym 2019/2020.

1)              Mateusz Chołodecki – Przewodniczący

2)              Magdalena Nowara – Wiceprzewodniczący

3)              Katarzyna Janicka – Skarbnik

4)              Ewa Skarbek  – członek Komisji rewizyjnej

5)              Olga Kornatowska – członek komisji rewizyjnej

6)              Anna Stachowiak – członek Komisji

 

II. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady Rodziców Przedszkola nr 19 we Wrocławiu komisja podjęła decyzję o przeznaczeniu funduszy z RR w roku przedszkolnym 2019/2020):

1)      70% - Imprezy okolicznościowe (np. Koncerty, Mikołaj, Pasowanie na Przedszkolaka, zakończenie roku)

2)      10% - Pomoc dla dzieci w trudnej sytuacji

3)      20% - Działalność statutowa przedszkola (pomoce naukowe, wyposażenie sal)