^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Wysokość składki na fundusz Rady Rodziców:

Uchwalono wysokość dobrowolnej składki na fundusz Rady Rodziców– 120 zł/ na dziecko płatne do 15 października 2022 roku na konto Rady Rodziców.

Jednocześnie dopuszcza się możliwość dokonania wpłat ratalnie: 60 zł za I semestr płatne do 15 października 2022 r. i 60 zł za II semestr płatne do 15 lutego 2023 r. 

 

Numer konta Rady Rodziców: 64 1090 2398 0000 0001 3132 6827 

z dopiskiem "Rada Rodziców Przedszkola nr 19 imię i nazwisko dziecka, grupa (...)"

I. Skład komisji Rady Rodziców i komisji rewizyjnej w roku szkolnym 2022/2023.

1)      Mateusz Chołodecki – Przewodniczący

2)      Karolina Kancerek – Wiceprzewodnicząca

3)      Joanna Jankowiak – Skarbnik

4)      Ewelina Stróżyk – członek Komisji rewizyjnej

5)      Karolina Cieśla – członek Komisji rewizyjnej

 

II. Zgodnie z obowiązującym regulaminem Rady Rodziców Przedszkola      nr 19 we Wrocławiu komisja podjęła decyzję o przeznaczeniu funduszy z RR w roku przedszkolnym 2022/2023:

1)   Imprezy okolicznościowe (np. Urodziny, Mikołaj, Pasowanie  na               Przedszkolaka, Dzień Dziecka, zakończenie roku).

2)     Działalność statutowa przedszkola (pomoce naukowe,                              wyposażenie sal).