^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

PRZEDSZKOLE

6:30 – 7:00 Schodzenie się dzieci.

7:00 – 8:00 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:00 – 8:20 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe. Praca indywidualna.

8:20 – 8:30 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

8:30 – 9:00 Śniadanie

9:00– 11:20 Zintegrowana działalność edukacyjno–wychowawcza w oparciu o podstawę programową, zajęcia z religii. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:20 – 11:30 – przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne

11:30 – 12:00 Zupa 

12:00- 12:20 Zabiegi higieniczne.

12:20–12:50 Odpoczynek (4,5 latki)– wyciszanie dzieci poprzez różne techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.) czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.

12:50 – 13:45 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych) . Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

12:20–13:30 Odpoczynek (3 latki) – wykorzystanie różnych techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.)

13:20 – 13.30  przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne

13.30 – 14:15 Obiad – drugie danie.

14.30 – 15:00 Podwieczorek

15:00 – 16:00– zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.  Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi niepełnosprawnymi.

16.00 – 17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić ramowy rozkład dnia, informując o tym rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.