^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 3- latki

6:30- 7:30 Schodzenie się dzieci.

7:30- 8:30 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:30- 8:45 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.

8:45- 9:00 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

9:00- 9:30 Śniadanie.

9:30- 11:20 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:20- 11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.

11:30- 12:00 Zupa.

12:00- 13:40 Odpoczynek na leżakach – wykorzystanie różnych techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.).

13:40- 14:00 Przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.

14:00- 14:30 Obiad – drugie danie.

15:00- 15:30 Podwieczorek.

15:30- 16:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi.

16:00- 17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić ramowy rozkład dnia, informując o tym rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 4- latki

6:30- 7:30 Schodzenie się dzieci.

7:30- 8:30 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:30- 8:45 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.

8:45- 9:00 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

9:00- 9:30 Śniadanie.

9:30- 11:20 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:20 - 11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.

11:30- 12:00 Zupa.

12:00- 12:50 Odpoczynek – wyciszanie dzieci poprzez różne techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.) czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.

12:50- 13:40 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych). Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

13:40- 14:00 przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.

14:00- 14:30 Obiad – drugie danie.

15:00- 15:30 Podwieczorek.

15:30- 16:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi.

16:00- 17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 5/6- latki

6:30- 7:30 Schodzenie się dzieci.

7:30- 8:20 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:20- 8:30 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.

8:30- 8:45 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe. 8:45 – 9:00 Śniadanie.

9:00- 11:50 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:50- 12:00  Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.

12:00- 12:15 Zupa.

12:15- 12:30 Odpoczynek – wyciszanie dzieci poprzez różne techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.) czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.

12:30- 13:20 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych). Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

13:20- 13.30 przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.

13.30- 14:15 Obiad – drugie danie.

14.30- 15:00 Podwieczorek.

15:00- 16:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi.

16:00- 17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić ramowy rozkład dnia, powiadamiając o tym rodziców poprzez zamieszczenie informacji  na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej.