^Powrót na górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 3 latki

6:30 -7:30 Schodzenie się dzieci.

7:30 -8:30 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:30 -8:45 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.

8:45 -9:00 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

9:00 -9:30 Śniadanie.

9:30 -11:20 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:20 -11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.

11:30 -12:00 Zupa.

12:00 -13:40 Odpoczynek na leżakach – wykorzystanie różnych techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.).

13:40 -14:00 Przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.

14:00 -14:30 Obiad – drugie danie.

15:00 -15:30 Podwieczorek.

15:30 -16:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi.

16.00 -17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci. W szczególnych przypadkach dyrektor może zmienić ramowy rozkład dnia, informując o tym rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń.

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 4 latki

6:30 -7:30 Schodzenie się dzieci.

7:30 -8:30 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:30 -8:45 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.

8:45 -9:00 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe.

9:00 -9:30 Śniadanie.

9:30 -11:20 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:20  -11:30 Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.

11:30 -12:00 Zupa.

12:00 -12:50 Odpoczynek – wyciszanie dzieci poprzez różne techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.) czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.

12:50 -13:40 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych). Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

13:40 -14:00 przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.

14:00 -14:30 Obiad – drugie danie.

15:00 -15:30 Podwieczorek.

15:30 -16:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi.

16.00 -17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci

 

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu 5-6 latki

6:30 -7:30 Schodzenie się dzieci.

7:30 -8:20 Swobodna zabawa w kącikach zainteresowań przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy stymulujące rozwój dziecka, praca indywidualna.

8:20 -8:30 Ćwiczenia poranne. Zabawy ruchowe z muzyką. Ćwiczenia oddechowe i logopedyczne.

8:30 -8:45 Przygotowanie śniadania – czynności higieniczno-porządkowe. 8:45 – 9:00 Śniadanie.

9:00 -11:50 Zintegrowana działalność edukacyjno – wychowawcza w oparciu o podstawę programową. Spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

11:50 -12:00  Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowo – higieniczne.

12:00 -12:15 Zupa.

12:15 –12:30 Odpoczynek – wyciszanie dzieci poprzez różne techniki relaksacji (bajkoterapia, muzykoterapia itd.) czytanie krótkich tekstów literatury dziecięcej.

12:30 -13:20 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela (w wybranych kącikach aktywności dziecięcej, z wykorzystaniem różnorodnych pomocy dydaktycznych). Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym.

13:20 -13.30 przygotowanie do drugiego dania – czynności porządkowo – higieniczne.

13.30 -14:15 Obiad – drugie danie.

14.30 -15:00 Podwieczorek.

15:00 -16:00 Zabawy dowolne podejmowane z inicjatywy dzieci lub nauczyciela. Pobyt na świeżym powietrzu w ogrodzie przedszkolnym. Zajęcia w małych zespołach, praca indywidualna z dziećmi.

16.00 -17:00 Prace porządkowe, rozchodzenie się dzieci.

 

W szczególnych przypadkach Dyrektor może zmienić ramowy rozkład dnia, informując o tym rodziców poprzez ogłoszenie na tablicy ogłoszeń lub na stronie internetowej.