Nauczycielki odpowiedzialne za realizację projektu:

Agnieszka Kraszewska, Teresa Łabaziewicz