^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zachęcamy do udziału w zbiórce charytatywnej dla Fundacji Cząstka Ciebie: 

https://www.czastkaciebie.pl/

Zbieramy pluszaki (również używane ale prosimy by przed oddaniem je wyprać)

oraz książki.
Dary zostaną wystawione na fundacyjnych bazarkach,

a dochód z ich sprzedaży będzie przeznaczony na leczenie i rehabilitację podopiecznych Fundacji.

Akcja trwa od 18.05 do 31.05. Prosimy dary zostawiać na portierni.

SZKOLNY KONKURS WIEDZY

O WODZIE I MORZU BAŁTYCKIM 

odbędzie się w dniu 26 maja 2022 r.

Konkurs organizowany jest w związku z obchodami Światowego Dnia Wody.

 

Cel ogólny:

· Pogłębienie wiedzy z przedmiotów przyrodniczych;

· Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności.

Cel szczegółowy:

· Zwiększenie zainteresowania przedmiotami przyrodniczymi,

a w szczególności chemii i geografii;

· Propagowanie prawidłowych postaw;

· Zwiększenie świadomości uczniów dotyczących wykorzystania

i zastosowania wody. 

Regulamin konkursu:

1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 7.

2. Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są do dnia 23.05.2022r.

przez nauczycieli chemii i geografii (Maciej Bełcik, Anna Pająk).

3. Konkurs odbędzie się w czwartek 26.05.2021 r. o godzinie 11:30.

4. Test składa się z 2 części:

a. geograficznej – składającej się z pytań otwartych i zamkniętych,

b. chemicznej – składającej się z pytań otwartych i zamkniętych.

5. Czas na wypełnienie testu przez uczniów wynosi 60 min.

6. Dla laureatów konkursu organizatorzy przewidują nagrody i dyplomy.

   

Serdecznie zapraszamy uczniów do uczestnictwa w konkursie

Maciej Bełcik

Anna Pająk

Regulamin kampanii:

Regulamin kampanii (język ukraiński):

Ulotka dla rodziców:

Zgoda na udział:

Zgoda na udział (język ukraiński):

 

SZKOLNY KONKURS MATEMATYCZNY

dla uczniów klas 2 i 3

 

Celem konkursu jest wspieranie matematycznych uzdolnień dzieci ,

rozwijanie ich matematycznych zainteresowań  oraz doskonalenie umiejętności logicznego

i twórczego myślenia.

Informacje o konkursie:

1. konkurs odbędzie się 16.05.2022 r. w sali 18

2. zapisy u wychowawców klas do 6.05.2022 r.

3. w zależności od ilości uczestników konkurs odbędzie się w jednej lub dwóch turach

  • pierwsza 12.15 – 13.00
  • druga 13.10 – 13.55

(o przydziale do grupy uczniowie zostaną powiadomieni)     

4. każdy uczestnik przynosi ze sobą przybory do pisania i kreślenia (linijka)

oraz kartkę w kratkę, na której będzie rozwiązywał zadania oraz kartkę do obliczeń „na brudno”

5. zadaniem uczestników jest rozwiązanie 5 zadań w ciągu 45 minut.

6. treść zadań jest zgodna z podstawą programową i dotyczy:

  •  dla klas III - czterech podstawowych działań na liczbach w zakresie 1000

(mnożenie i dzielenie do 100), figur geometrycznych,

obliczeń zegarowych, kalendarzowych lub pieniężnych.

  • dla klas II - czterech podstawowych działań na liczbach w zakresie 100

(mnożenie i dzielenie do 50), figur geometrycznych,

prostych obliczeń zegarowych, kalendarzowych lub pieniężnych.

7. wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 25.05.2022 r.,

a nagrody i dyplomy dla zwycięzców będą wręczone w terminie późniejszym

Zapraszam!

                                                                          Beata Miszczyk