^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo,

z wielką przyjemnością informuję, że w ramach akcji „Szkoły Pełne Talentów LIDL”
udało nam się uzbierać ponad 8100 Talenciaków. Serdecznie dziękuję za włączenie
się w akcję i wspólne zbieranie Talenciaków dla Naszej Szkoły.

Dzięki zebranym Talenciakom, po ustaleniu z Dyrekcją Szkoły, mogliśmy doposażyć
Naszą placówkę w materiały dydaktyczne, które posłużą wszystkim uczniom.


W ramach nagród zamówione zostało:

·        5 zestawów eksperymentalnych do oczyszczania wody do pracowni chemicznej;

·        2 zestawy eksperymentalne „elektryczność” do pracowni fizycznej;

·        2 zestawy brył do eksperymentów dotyczących objętości do pracowni
matematycznych, fizycznych i chemicznych;

·        4 zestawy do nauki geometrii do pracowni matematycznych;

·        Zestaw 12 piłek Skin-Soft do świetlicy szkolnej;

·        9 zestawów plastycznych „Mały artysta” do wykorzystania w świetlicy szkolnej;

·        Wózek na kółkach do przewożenia pomocy dydaktycznych, materiałów
i odczynników chemicznych;

·        5 hałasomierzy do wykorzystania na terenie szkoły.

Część zamówionych nagród dotarło już do szkoły.

Koordynator akcji

Maciej Bełcik

Szanowni Państwo,

w ślad za pismem dyrektora Departamentu Edukacji Jarosława Delewskiego,
w związku ze sprawą nagabywania uczniów w okolicach Wrocławskich szkół przez osoby obce,
proszę całą społeczność Naszej szkoły o wzmożoną czujność w tej sprawie.
Proszę o zgłaszanie każdego przypadku mającego miejsce zarówno na terenie szkoły
jak i w najbliższej jej okolicy, który Państwa zdaniem wzbudza podejrzenia,
do najbliższego Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki
(adres: Ślężna 115-129, 53-305 Wrocław. Telefon: 47 871 16 00)
lub Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22.
W szkole podjęte zostały działania profilaktyczne - wychowawcy poszczególnych klas
zostali poproszeni o przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa
na terenie szkoły i poza nią. Przygotowane zostały również
"Procedury postępowania w przypadku nagabywania ucznia przez osoby obce"
(dostępne w zakładce Procedury szkonle).

Dbając o dobro Naszych podopiecznych, a Państwa pociech prosimy
o  przeprowadzenie rozmów z dziećmi na temat zachowania wzmożonej ostrożności
w sytuacjach związanych z ewentualnymi zagrożeniami ze strony osób nieznajomych.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor, Wicedyrektorzy i Specjaliści szkolni SP47 we Wrocławiu