^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

OGŁOSZENIE

Otwieramy zapisy na konkurs  Alfik Matematyczny 2021,

który odbędzie się w listopadzie (24 listopada 2021r.)

 Zapisy przyjmujemy do 10 listopada 2021r.

Rodzic dziecka, które chce wziąć udział w konkursie,

potwierdza to dokonując opłaty wpisowej w wysokości 12zł.

Wpłaty te zbiera skarbnik klasy – rodzic.

Następnie skarbnicy poszczególnych klas przekazują jedną kwotą wpisowe

na konto szkolnej  Rady Rodziców

z komentarzem : nazwa konkursu, ilość osób, który oddział.

Ze względu na pandemię, organizator zastrzega sobie,

że konkurs może  przyjąć dwie różne formy:

 

Papierowa w szkole - uczeń pisze konkurs bezpośrednio w szkole

przy asyście nauczyciela zgłaszającego lub innej osoby.

W tym celu wysyłane są przez organizatora karty odpowiedzi i pytania w formie papierowej.

Minimalna liczba osób zgłoszonych to 11.

Online w szkole - uczeń pisze konkurs przy użyciu komputera

z połączeniem do Internetu.

W zależności od możliwości konkurs może odbywać się w sali komputerowej,

prywatnych laptopach i tabletach przyniesionych do szkoły

przy asyście nauczyciela zgłaszającego lub innej osoby.

Nie ma minimalnej liczby osób, które muszą być zgłoszone.

 

Informacje na temat konkursu można znaleźć w kolejnym punkcie regulaminu. 

https://jersz.pl/konkurs/alfik-matematyczny/

 

Bardzo proszę skarbników poszczególnych klas

o przekazanie do mnie poprzez dziennik elektroniczny Vulcan imiennych list uczniów,

których rodzice dokonali wpłaty.

Wg tego wykazu zgłoszę  szkołę do konkursu.

 

                                                           szkolny koordynator konkursu

Elżbieta Wąsowska