^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału

w Ogólnopolskich Konkursach przedmiotowych EDI PANDA.

Olimpiada odbędzie się w dniach 27-29.04.2022 w szkole

z przedmiotów CHEMIA, FIZYKA oraz GEOGRAFIA.

Każdy z uczestników otrzyma do wypełnienia test wiedzy na poziomie swojej klasy!

Konkurs z CHEMII jest dedykowana uczniom klas 7-8.

Konkurs z FIZYKI jest dedykowany uczniom klas 7-8.

Konkurs z GEOGRAFII jest dedykowany uczniom klas 5-8.

 

Nagrody: Każdy z uczestników Olimpiady otrzyma

dyplom uczestnictwa w olimpiadzie.

Dla laureatów przewidziane są dodatkowo

dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe (miejsca 1-5).

Zgłoszenia:

Aby zgłosić udział w konkursie należy dokonać

opłaty wpisowej w wysokości 12 zł

w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2022 do skarbnika klasowego.

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie.

W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach,

ponosi opłatę za każdą z nich.

Następnie skarbnik klasy:

· przekazuje pieniądze na konto Szkolnej Rady Rodziców

· przesyła imienną listę zgłoszonych uczniów do koordynatora konkursu:

o dla przedmiotu CHEMIA – p. Maciej Bełcik

o dla przedmiotu FIZYKA – p. Małgorzata Krzak

o dla przedmiotu GEOGRAFIA – p. Anna Pająk

 

Regulamin konkursu oraz przykładowe testy z poprzednich lat

znajdują się na stronie organizatora:

https://www.edi.edu.pl/panda

 Koordynatorzy olimpiady:

Maciej Bełcik

Małgorzata Krzak

Anna Pająk