^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Zapraszam uczniów klas I-III do udziału w konkursie 

„Logopedyczne łamigłówki i gry

na wakacyjne dni” 

 CELE KONKURSU:

motywowanie do systematycznej pracy nad prawidłową wymową.

rozwijanie świadomości językowej,

pobudzanie wyobraźni i aktywności twórczej. 

REGULAMIN KONKURSU

1. Na konkurs należy przygotować łamigłówkę lub grę logopedyczną,

w której będą występować  wyrazy zawierające głoski: 

szeregu syczącego (s,z,c,dz), szumiącego ( sz, rz, cz, dż),

ciszącego ( ś, ź , ć, dź), r, d, t

lub ćwiczenia usprawniające buzię i język.

Przykładowe rodzaje łamigłówek oraz gier

- rebusy, krzyżówki, zilustrowane zagadki, domino, gra planszowa, memory,

Piotruś logopedyczny, historyjki logopedyczne, domino logopedyczne i inne.

2. Technika: dowolna, praca może być płaska lub przestrzenna.

3. Format pracy: dowolny.

4. Konkurs przeznaczony jest dla dzieci z klas 1-3.

5. Praca powinna zawierać opis: imię, nazwisko, klasa.

6. Prace należy składać do 15.06.2022r.

w gabinecie logopedycznym nr 19 lub na portierni.

7. Komisja powołana przez organizatora oceniać będzie prace według następujących kryteriów:

pomysłowość, estetyka wykonania pracy oraz zgodność z podanym tematem konkursu.

8. Ogłoszenie wyników nastąpi w dniu 21.06.2022r.

9. W konkursie przewidziane są nagrody za trzy pierwsze miejsca.

10. Prac nie zwracamy.

Organizator konkursu

Jolanta Odrowąż-Mierzejewska