^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 

Otwieramy zapisy na konkurs  Alfik Matematyczny 2019,

który odbędzie się w listopadzie.

 Zapisy przyjmujemy do 31 października 2019r.

Od tego roku w naszej szkole rodzic dziecka, które chce wziąć udział w konkursie, potwierdza to dokonując opłaty wpisowej w wysokości 10zł.

Wpłaty te zbiera skarbnik klasy – rodzic.

Następnie skarbnicy poszczególnych klas przekazują jedną kwotą wpisowe

na konto szkolnej  Rady Rodziców

z komentarzem : nazwa konkursu, ilość osób, który oddział.

Bardzo proszę skarbników poszczególnych klas o przekazanie do mnie poprzez dziennik elektroniczny Vulcan imiennych list uczniów, których rodzice dokonali wpłaty.

Wg tego wykazu zgłoszę  szkołę do konkursu.

 

                                                           szkolny koordynator konkursu

Elżbieta Wąsowska