^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 nasza Szkoła będzie brała udział w programie

Szkoły Pozytywnego Myślenia.

W związku z tym placówka otrzyma:

  • pakiety szkoleniowe on-line dla nauczycieli
  • scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów i uczennic (w każdym wieku)
  • e-konsultacje i wsparcie dla szkoły przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej
    na specjalnej platformie wdrożeniowej
  • pakiety pomocy edukacyjnych dla szkół
  • po wykonaniu wszystkich zadań - certyfikat „Szkoła Pozytywnego Myślenia"

W ramach certyfikacji Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej” prowadzi działania
pn. „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
– w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”
z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (dalej „Projekt”)

 

Koordynatorem projektu jest: Patrycja Prochacka – psycholog szkolny

W działaniach wspiera: Celina Pietroń - pedagog szkolny

 

Więcej informacji (przydatnych dla rodziców i uczniów :) ): http://myslepozytywnie.pl/