^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Uwaga!

Osoby zainteresowane udziałem w 

Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

dla klas II- VI,

prosimy o zapisywanie się w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2020 r.

Konkurs odbędzie się w marcu 2020r.

 

Od tego roku w naszej szkole rodzic dziecka, które chce wziąć udział w konkursie,

potwierdza to dokonując opłaty wpisowej w wysokości 10 zł.

Wpłaty te zbiera skarbnik klasy - rodzic.

Następnie skarbnicy poszczególnych klas przekazują łączną kwotę na konto szkolnej Rady Rodziców

z komentarzem: nazwa konkursu, ilość osób, klasa.

Bardzo proszę skarbników poszczególnych klas o przekazanie

do pani Bożeny Kleszczewskiej (klasy II – III) i pani Anny Pająk (klasy IV – VI)

poprzez dziennik elektroniczny Vulcan imiennych list uczniów, których rodzice dokonali wpłaty.

 

Szkolni koordynatorzy konkursu

Bożena Kleszczewska

Anna Pająk