Klasa 1

Tiger&Friends-24,75 zł

Klasa 2

Elementarz Odkrywców-10,20 zł za każdą część

Tiger &Friends  -29,70 zł

Klasa 3

Tiger&Friends-24,75 zł

Klasa 4

Matematyka-21,90 zł

Język polski-21,90 zł

Historia-21,20 zł

Przyroda-21,50 zł

Informatyka-7,50

Muzyka-7 zł

Technika-9,40 zł

Język angielski-21,20 zł

Klasa 5

Język polski-29,70 zł

Matematyka-29,70

Biologia-30,72 zł

Geografia-30,72

Historia-29,20

Informatyka-10,80

Muzyka-8,00

Technika-10 zł

Język angielski-27 zł

Klasa 6

Język polski-24,70 zł

Matematyka-24,70 zł

Biologia-24,30 zł

Geografia-24,30 zł

Historia-24,30 zł

Informatyka-9,0 zł

Muzyka-7,50 zł

Technika-9,40 zł

Język angielski-22,50

Klasa 7

Język polski-30,00zł

Matematyka-30,20 zł

Biologia-31,00zł

Chemia-30,50 zł

Fizyka-27,60 zł

Geografia-31,00zł

Historia-29,50,zł

Informatyka-12,00zł

Muzyka-9,50zł

Język angielski-28,10zł

Język niemiecki-28,10zł

Klasa 8

Język polski-30zł

Matematyka-30,20 zł

Fizyka-27,60 zł

Biologia-31 zł

Chemia-30,50 zł

Geografia-31 zł

Historia-29,50zł

Informatyka-12 zł

Język angielski-28,10 zł

Język niemiecki-28,10 zł

Wiedza o społeczeństwie-9,50 zł

Edukacja dla bezpieczeństwa-9,50 zł