^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty

obowiązująca w roku szkolnym 2022/2023

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie harmonogramu przeprowadzania

egzaminu ósmoklasisty w 2023 roku:

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych,

z których mogą korzystać zdający

na egzaminie ósmoklasisty w 2023 roku:

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form

przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 2022/2023