^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

TERMIN

NAZWA WYDARZENIA

1.09.2021(środa)

Rozpoczęcie roku szkolnego

13.09.2021 (poniedziałek)

Rada Pedagogiczna – plan nadzoru pedagogicznego

14.10.2021 (czwartek)

Dzień Edukacji Narodowej

15.10.2021 (piątek)

Dzień zajęć opiekuńczo-wychowawczych

1.11.2021 (poniedziałek)

Wszystkich Świętych

11.11.2021 (czwartek)

Narodowe Święto Niepodległości

12.11.2021 (piątek)

Dzień zajęć opiekuńczo – wychowawczych

22.12.2021 (środa)

Pisemne poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych śródrocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

23 – 31.12.2021

Zimowa przerwa świąteczna

1.01.2022 (sobota)

Nowy Rok

6.01.2022 (czwartek)

Trzech Króli

7.01.2022 (piątek)

Dni zajęć opiekuńczo – wychowawczych

10.01.2022 (poniedziałek)

Ustalenie przewidywanych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

21.01.2022 (piątek)

Ustalenie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

25.01.2022 (wtorek)

Śródroczne zebranie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej

30.01.2022

Koniec I półrocza

31.01-13.02.2022

Ferie zimowe

14.02.2022

Początek drugiego półrocza

14 – 19.04.2022

Wiosenna przerwa świąteczna

1.05.2022 (niedziela)

Święto Pracy

2.05.2022 (poniedziałek)

Dzień zajęć opiekuńczo-wychowawczych

3.05.2022 (wtorek)

Święto Konstytucja 3 Maja

24 – 26.05.2022

Egzamin ósmoklasisty (dni wolne od zajęć dydaktycznych)

16.06.2022 (czwartek)

Boże Ciało

17.06.2022 (piątek)

Dzień zajęć opiekuńczo – wychowawczych

20.05.2022 (piątek)

Pisemne poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych niedostatecznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych.

3.06.2022 (piątek)

Ustalenie przewidywanych rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz zachowania. Poinformowanie rodziców i uczniów o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych oraz zachowania.

17.06.2022 (piątek)

Ustalenie rocznych ocen klasyfikacyjnych
z zajęć edukacyjnych oraz zachowania

21.06.2022 (wtorek)

Roczne klasyfikacyjne zebranie Rady Pedagogicznej

24.06.2022 (piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno - wychowawczych

25.06 – 31.08.2022

Ferie letnie