^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Podręczniki w roku szkolnym 2020/2021 

Kl. I - III

Klasa I 

Program nauczania: Teresa Janicka- Panek  „Program nauczania. Elementarz odkrywców.
Edukacja wczesnoszkolna 1-3. Wydawnictwo Nowa Era 

Podręczniki:

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak
„Elementarz odkrywców” Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna klasa 1, część 1 i 2

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
„Elementarz odkrywców” Edukacja matematyczna klasa 1, część 1                                 

Numer dopuszczenia w wykazie: MEN 790/1/2017

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak
„Elementarz odkrywców” Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna klasa 1, część 3 i 4

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
„Elementarz odkrywców” Edukacja matematyczna klasa 1, część 2                               

Numer dopuszczenia w wykazie: MEN 790/2/2017

Materiały ćwiczeniowe:

Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak
„Elementarz odkrywców” Ćwiczenia z edukacji polonistycznej, przyrodniczej,
społecznej – kl.1, część 1 -4     

Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil, Bogusława Lankiewicz
„Elementarz odkrywców” Ćwiczenia z edukacji matematycznej” - klasa 1, część 1,2         

Michał Kęska  „Elementarz odkrywców” Informatyka Zeszyt ćwiczeń z CD

Monika Gromek, Grażyna Kilbach  „Elementarz odkrywców” klasa 1 zeszyt ćwiczeń z CD – Muzyka  

Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Barbara Stępień „Elementarz odkrywców” Dzień odkrywców  Ćwiczenia   

„Elementarz odkrywców” Ćwiczenia do kaligrafii i do kaligrafii matematycznej   

Wydawnictwo: Nowa Era

Klasa II

Program nauczania: Gra w kolory. Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

autor: Ewa Stolarczyk

Pakiet  Gra w kolory. Klasa 2:

Nr dopuszczenia 833/2/2017

Podręczniki i ćwiczenia

Podręcznik Część 1, 2, 3, 4   Barbara Mazur, Beata Sokołowska, Katarzyna Zagórska

Ćwiczenia część1,2

Ćwiczenia matematyka część 1,2

Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie

Zbiór zadań do matematyki

Elementarz małego informatyka ( płyta CD)

Wydawnictwo : Juka

 

Klasa III

- zestaw podręczników - wydawnictwo Nowa Era :

Program nauczania:

Teresa Janicka- Panek  „Program nauczania. Elementarz odkrywców. Edukacja wczesnoszkolna 1-3. Wydawnictwo Nowa Era

  • Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Joanna Winiecka-Nowak "Elementarz odkrywców. Klasa 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna, Podręcznik -  część 1 - 4"
  • Barbara Stępień, Ewa Hryszkiewicz, Małgorzata Ogrodowczyk, Joanna Winiecka-Nowak "Klasa 3. Edukacja polonistyczna, przyrodnicza, społeczna - Ćwiczenia - część 1-4."
  • Krystyna Bielenica, Maria Bura, Małgorzata Kwil "Elementarz odkrywców. Klasa 3. Podręcznik i ćwiczenia do edukacji matematycznej, część 1-2"
  • Michał Kęska " Elementarz odkrywców. Zeszyt ćwiczeń z CD Informatyka Klasa

Numery dopuszczenia:

Podręczniki od i. polskiego i matematyki: 790/6/2019

Ćwiczenia j. polski i matematyka : 790/5/2019

 

Język angielski klasy 1-3

Program nauczania

Program nauczania z języka angielskiego dla 1 etapu edukacyjnego zgodny z Podstawą Programową z dnia 14.02.2017 (autorzy: Ilona Studzińska, Arkadiusz Mędela, Magdalena Kondro, Ewa Piotrowska, Anna Sikorska)

 

kl.1- Tiger & Friends 1   Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, wydawnictwo Macmillan (podręcznik+ ćwiczenia), nr MEN: 1051/1/2019

 

kl.2- Tiger 2 (Nowa Podstawa Programowa 2017), Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, wydawnictwo Macmillan (podręcznik+ ćwiczenia), Numer MEN: 836/2/2018

 

kl.3- Tiger 3 (Nowa Podstawa Programowa 2017, Carol Read, Mark Ormerod, Magdalena Kondro, wydawnictwo Macmillan (podręcznik+ ćwiczenia), Numer MEN: 836/3/2019

Religia

Klasa I - "Żyjemy w Bożym świecie" wydawnictwo Jedność
Klasa II - " Idziemy do Jezusa" Wydawnictwo Jedność
Klasa III - " Jezus jest z nami" - podręcznik i ćwiczenia - wydawnictwo Jedność

 

Podręczniki w roku szkolnym 2020/2021 

Kl. IV-VII

PRZEDMIOT

NAZWA PODRĘCZNIKA

Język polski

 

klasa 7 -  "Między nami"  A. Łuczak, E. Prylińska, A. Suchowierska, R. Maszka, zeszyt ćwiczeń do j.polskiego klasa 7 - "Między nami" część 1. oraz część 2. (wersja A  - dwuzeszytowa)
- gdy pozwolą na to środki finansowe lub wersja B (jednozeszytowa), gdy nie wystarczy środków finansowych.

klasa 4, 5, 6 seria "Między nami" Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe
Agnieszka Łuczak, Anna Murdzek

Język angielski

 

Kl. 4 English Class A1 : podręcznik + ćwiczenia (wydanie rozszerzone zeszytu ćwiczeń), wydawnictwo Pearson
kl. 5 English Class A1+ : podręcznik+ ćwiczenia, wydawnictwo Pearson
kl. 6 English Class A2: podręcznik+ ćwiczenia, wydawnictwo Pearson

kl.7 Język angielski. Repetytorium dla klasy 7 : podręcznik+ ćwiczenia, wydawnictwo Pearson

Język niemiecki

Magnet smart 1. Podręcznik. Język niemiecki dla szkoły podstawowej

Matematyka

 

kl. 4, 5, 6 „Matematyka z plusem” podręcznik + ćwiczenia wersja C, wyd. GWO
kl. 7 „Matematyka z plusem” podręcznik + zbiór zadań, wyd. GWO

Fizyka

 

Kl. 7 „Fizyka z plusem” wyd. GWO

autorzy: Horodecki, Ludwikowski

Biologia

 

Kl. 5 Puls życia 5 - Marian Sęktas, Joanna Stawarz wyd. Nowa Era

kl. 6 Puls Życia 6 - Joanna Stawarz wyd. Nowa Era

kl. 7 Puls Życia 7 - Małgorzata Jefimow wyd. Nowa Era

Historia

 

klas 4-7 „Wczoraj i dziś” wyd. Nowa Era

Geografia

 

Klasa 5 - Planeta Nowa (Wydawnictwo Nowa Era) Podręcznik +ćwiczenia
Klasa 6 - Planeta Nowa (Wydawnictwo Nowa Era) Podręcznik +ćwiczenia
Klasa 7 - Planeta Nowa (Wydawnictwo Nowa Era) Podręcznik +ćwiczenia

Przyroda

 

Klasa 4 - Tajemnice przyrody (Wydawnictwo Nowa Era) Podręcznik +ćwiczenia

Chemia

Chemia Nowej Ery 7. Kulawik Teresa, Litwin Maria. Wyd. Nowa Era. Edycja 2020-2022!

Plastyka

 

Do dzieła!

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak wyd.  Nowa Era

Muzyka

 

Kl. IV Monika Gromek , Grażyna Kilbach

"Lekcja muzyki" podręcznik do muzyki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era

 

Kl. V Monika Gromek , Grażyna Kilbach

"Lekcja muzyki" podręcznik do muzyki dla klasy piątej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era

 

Kl. VI Monika Gromek , Grażyna Kilbach

"Lekcja muzyki" podręcznik do muzyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era

 

Kl. VII Monika Gromek , Grażyna Kilbach

"Lekcja muzyki" podręcznik do muzyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era

Technika

 

kl. IV Lech Łabecki, Marta Łabecka

"Jak to działa?" podręcznik do techniki dla klasy czwartej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era

 

kl. V Lech Łabecki, Marta Łabecka

"Jak to działa?" podręcznik do techniki dla klasy piątej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era

 

kl. VI Lech Łabecki, Marta Łabecka

"Jak to działa?" podręcznik do techniki dla klasy szóstej szkoły podstawowej Wyd. Nowa Era

Informatyka

 

Kl. 4-7 „Lubię to!” wyd. Nowa Era

Religia

 

Wszystkie podręczniki są wydawnictwa Jedność

Kl. 4 „Miejsca pełne BOGActw” + ćwiczenia

Kl. 5 „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” + ćwiczenia

Autorzy: ks. dr K. Mielnicki, E. Kondrak  - podręcznik i ćwiczenia są do nowego programu nauczania

kl.6 „Tajemnice BOGAtego życia” + ćwiczenia

kl. 7 „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” (bez ćwiczeń)

 

 

 

 

Programy nauczania w roku szkolnym 2020/2021

SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 19

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 47

Kl. IV-VII

PRZEDMIOT

NAZWA PROGRAMU

AUTOR

Język polski

 

Między nami. Program nauczania języka polskiego w szkole podstawowej w klasach IV-VIII

J. Piasta-Siechowicz,

A. Łuczak, A. Murdzek,
E. Prylińska

Język angielski

 

Program nauczania języka angielskiego dla klas IV–VIII

Joanna Stefańska

Język niemiecki

Program nauczania języka niemieckiego jako drugiego języka obcego w szkole podstawowej Wariant II.2,

Aleksandra Kubicka

Matematyka

 

„Matematyka z plusem” Program nauczania matematyki dla drugiego etapu edukacyjnego

(klasy VII–VIII szkoła podstawowa)

 

M. Jucewicz, M. Karpiński, J. Lech

Fizyka

 

"Fizyka z plusem"

 Program nauczania fizyki dla drugiego etapu edukacyjnego

(klasy VII–VIII szkoła podstawowa)

 

 

Biologia

 

Program nauczania biologii w klasach V-VIII szkoły podstawowej - Puls życia

 

Anna Zdziennicka

Historia

 

Program nauczania historii w klasach IV-VIII „Wczoraj i dziś” wyd. Nowa Era

 

Dr Tomasz Maćkowski

Geografia

 

Program nauczania geografii dla klas V-VIII szkoły podstawowej – Planeta Nowa wyd. Nowa Era

Maria Tuz, Barbara Dziedzic

Przyroda

 

„Tajemnice przyrody” Program nauczania przyrody w klasie IV szkoły podstawowej wyd. Nowa Era

Jolanta Golanko

Plastyka

 

Program nauczania plastyki w klasach IV-VII szkoły podstawowej „Do dzieła!”

Jadwiga Lukas, Krystyna Onak, Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Muzyka

 

Program nauczania muzyki w szkole podstawowej w kl. IV-VII "Lekcja muzyki"

Monika Gromek, Grażyna Kilbach

Technika

 

Program nauczania techniki w szkole podstawowej w kl. IV-VI "Jak to działa?"

Lech Łabecki, Marta Łabecka

WF

 

Magia ruchu - II etap edukacyjny, program nauczania wychowania fizycznego

Urszula Białek i Joanna Wolfart-Piech

Informatyka

 

Program nauczania informatyki w szkole podstawowej „Lubię to!”

Grażyna Koba

Religia

 

Zaproszeni na ucztę z Panem Jezusem – kl. IV

Przez prawdę, piękno i dobro zdobywamy świętość – kl. V-VI

Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin – kl. VII-VIII

 

Chemia

Chemia Nowej Ery. Program nauczania chemii dla klasy VII-VIII szkoły podstawowej

Kulawik Teresa

Litwin Maria