Wykaz ośrodków I stopnia referencyjnego opieki psychiatrycznej

dla dzieci i młodzieży, które powstały we Wrocławiu.

Ośrodki prowadzą bezpłatnie konsultacje psychologiczne i psychoterapię

dla dzieci i młodzieży.  

 


Więcej informacji: 

https://www.gov.pl/web/zdrowie/nowy-model-ochrony-zdrowia-psychicznego-dzieci-i-mlodziezy