^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2022/2023

 

Przewodniczący – Magdalena Nowara (3B)

Zastępca – Maria Harasym (6B)

Skarbnik –  Ewa Stępień (4C)

Sekretarz – Kinga Cołta (3C)

 

Komisja Skrutacyjna – Magdalena Grudzień (5A)

Komisja Rewizyjna – Magdalena Małota (2A)

 

Ustalono wysokość składki na rok szkolny 2022/2023:

30  zł – 1 – sze dziecko

15 zł – 2 - gie dziecko

  0zł – 3 - cie dziecko

 

Składka płatna do 31 października 2022 r. na konto skarbnika klasowego,

który następnie jednym przelewem przekazuje środki całej klasy na konto Rady Rodziców.