^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Grywalizacja na lekcjach języka polskiego”

Projekt ma na celu uświadomienie uczniom, czym jest zdrowa rywalizacja, działanie zespołowe oraz pokazanie, że gry oraz nowoczesne technologie, mogą służyć także do edukacji i ćwiczenia różnych kompetencji polonistycznych. Dzięki zastosowaniu gamifikacji uczniowie dobrowolnie podejmują się wykonywania zadań, które zazwyczaj są kłopotliwym obowiązkiem. Zajęcia w ramach projektu mają pokazać, że język polski nie musi być nudny.

Nauczycielka: Edyta Nowakowska-Laks,
Klasy: 4b,4c,4d

 

„Ortografia do czwartoklasistów trafia”

Projekt kierowany jest do uczniów klas czwartych. Jego celem jest wyrównywanie braków, poszerzanie i utrwalanie wiedzy oraz wyrabianie czujności i poprawności ortograficznej. Projekt zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które będą wspierać
i uatrakcyjniać nauczanie ortografii. Nadrzędnym celem jest połączenie elementów nauki, zabawy i rywalizacji międzyklasowej, ponieważ w ten sposób najłatwiej zachęcić uczniów

do aktywnego działania.


Nauczycielki: Justyna Sekuła i Edyta Nowakowska-Laks

Klasy: wszystkie klasy czwarte„Lepsza szkoła- język polski”

Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny polegający na badaniu efektywności nauczania języka polskiego i pokazujący postępy uczniów. Pozwala on na porównywanie osiągnięć naszych uczniów z wynikami innych klas na tym samym poziomie z całej Polski.


Nauczycielka: Edyta Nowakowka-Laks,
Klasy: 4b, 5b

Komunikacja bez przemocy to program stworzony z myślą o wspieraniu zdrowia psychicznego w rzeczywistości szkolnej. Skierowany jest do dyrektorów, nauczycieli rodziców i starszej młodzieży. W ramach projektu uczestnicy mają dostęp do interaktywnej platformy e-learningowej.
Szkolnym koordynatorem projektu jest Agnieszka Lech, pedagog szkolny.
Więcej informacji na stronie: https://instytutep.pl/NVC-szkolenia.html 

Projekt:
"Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy, waży"

Podczas cyklu zajęć uczeń:
- zobaczy 8 mini wykładów
- rozwinie swoje kompetencje: logiczne myślenie, planowanie, wyciąganie wniosków
- dowie się jak pracować metodą projektu i wykorzystywać w praktyce zdobytą wiedzę
- będzie uczyć się poprzez zabawę - eksperymentować, badać, konstruować

nauczycielka Beata Miszczyk klasa 2c

 

Projekt:
"Mali detektywi. Jakie tajemnice kryje świat wokół nas?"
 
 
Podczas zajęć dzieci poznawać będą tajniki matematyki, przyrody czy informatyki w konwencji detektywistycznej.
Dzięki temu będą rozwijać myślenie analityczne i kreatywne,  koncentrację oraz umiejętność współpracy. 
 
nauczycielka Elżbieta Chojnacka - Janik klasa 1b
 
 
Projekt:
"Matematyka - kto w pracy liczy, mierzy i waży?"
 
Dzieci dowiedzą się jak wykorzystywać wiadomości zdobyte w szkole w codziennym życiu.
Uczniowie sprawdzą, jak z matematyki korzystają przedstawiciele różnych zawodów.
Będą trenować projektowanie, wyobraźnię przestrzenną czy odmierzanie składników.
 
nauczycielka Kamila Trawka klasa 3c