^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

„Grywalizacja na lekcjach języka polskiego”

Projekt ma na celu uświadomienie uczniom, czym jest zdrowa rywalizacja, działanie zespołowe oraz pokazanie, że gry oraz nowoczesne technologie, mogą służyć także do edukacji i ćwiczenia różnych kompetencji polonistycznych. Dzięki zastosowaniu gamifikacji uczniowie dobrowolnie podejmują się wykonywania zadań, które zazwyczaj są kłopotliwym obowiązkiem. Zajęcia w ramach projektu mają pokazać, że język polski nie musi być nudny.

Nauczycielka: Edyta Nowakowska-Laks,
Klasy: 4b,4c,4d

 

„Ortografia do czwartoklasistów trafia”

Projekt kierowany jest do uczniów klas czwartych. Jego celem jest wyrównywanie braków, poszerzanie i utrwalanie wiedzy oraz wyrabianie czujności i poprawności ortograficznej. Projekt zakłada stosowanie różnorodnych metod i form pracy, które będą wspierać
i uatrakcyjniać nauczanie ortografii. Nadrzędnym celem jest połączenie elementów nauki, zabawy i rywalizacji międzyklasowej, ponieważ w ten sposób najłatwiej zachęcić uczniów

do aktywnego działania.


Nauczycielki: Justyna Sekuła i Edyta Nowakowska-Laks

Klasy: wszystkie klasy czwarte„Lepsza szkoła- język polski”

Jest to ogólnopolski projekt edukacyjny polegający na badaniu efektywności nauczania języka polskiego i pokazujący postępy uczniów. Pozwala on na porównywanie osiągnięć naszych uczniów z wynikami innych klas na tym samym poziomie z całej Polski.


Nauczycielka: Edyta Nowakowka-Laks,
Klasy: 4b, 5b