^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

W tym roku szkolnym klasa 5a

wraz z wychowawcą panią Justyną Sekułą

oraz klasa 3b wraz z wychowawcą świetlicy panią Elżbietą Patelą 

wezmą udział w akcji "Nasza Paka".

Akcja polega na zbiórce prezentów dla dzieci z rodzin

dysfunkcyjnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Klasy przygotują jedną lub więcej paczek,

dedykowanych dla swojej grupy wiekowej.

Następnie paczki będą przepakowane bezpośrednio w biurze

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

tak aby były dostosowane do potrzeb dzieci.

Do dnia 1 października

zbieramy każdą ilość kasztanów.

Czyste dojrzałe kasztany
(bez łupinek, liści, gałązek)

można przynosić związane w reklamówce

można zostawić w przedsionku wyjścia na boisko
Organizatorem akcji jest Fundacja 

"Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci"

Regulamin wolontariatu SP 47

 

 

Zgoda na udział w wolontariacie

 

Koordynatorzy szkolnego wolontariatu:

p. Angelika Zając i p. Patrycja Prochacka