Regulamin wolontariatu SP 47

 

 

Zgoda na udział w wolontariacie

 

Koordynatorzy szkolnego wolontariatu:

p. Angelika Zając i p. Patrycja Prochacka