^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo,
Fundacja Edukacji Zdrowotnej i Psychoterapii we współpracy z Fundacją
Instytutu Wiedzy o Rodzinie i Społeczeństwie przygotowała dla Państwa
broszurę pt. „Dzieci w wirtualnej sieci. Jak chronić dziecko przed
zagrożeniami cyfrowego świata?”.

Dynamiczny rozwój mediów elektronicznych powoduje, że dostęp do nich
dzieci i młodzieży staje się coraz łatwiejszy. Młodzi ludzie poświęcają
wiele czasu sprawom sieci, komunikowania się za pomocą portali
społecznościowych czy na korzystanie z różnego typu gier online – stąd
zaniepokojenie nadmierną liczbą godzin spędzaną w świecie wirtualnym
przez uczniów. Jest to problem coraz bardziej powszechny, dostrzegany
również przez nauczycieli i pedagogów.
Poniżej zamieszczamy treść broszury. Zachęcamy Państwa do zapoznania się
z nią, aby świadomie podjąć kroki zmierzające do ewentualnego wskazania
szkołom potrzeby podjęcia działań profilaktycznych w tym zakresie oraz
udzielić wsparcia rodzicom i wspomagać ich w przeciwdziałaniu
e-uzależnieniom dzieci i młodzieży.

 

Broszura pt. „Dzieci w wirtualnej sieci.
Jak chronić dziecko przed zagrożeniami cyfrowego świata?”: