^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo.

 

Informuję, że zimowa przerwa świąteczna trwa

od 23 do 31 grudnia 2019 r.

Podstawa prawna:

3 ust. 1 pkt. rozp. MENiS z dnia 18.04.2002 r.

w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 ze zm.).

W tym czasie w szkole nie będą organizowane zajęcia

opiekuńczo-wychowawcze.

 

                                                                                               Z poważaniem

                                                                                         Bogusława Pawłowska

                                                                                               Dyrektor ZSP-19

SZKOLNY KONKURS NA NAJPIĘKNIEJSZĄ KARTKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

I ŻYCZENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

Serdecznie zapraszamy uczniów klas 1-3 do wzięcia udziału w szkolnym konkursie

na najpiękniejszą kartkę i życzenia świąteczne w języku angielskim.

Jest to konkurs plastyczno - językowy.

Uczniowie wykonują samodzielnie kartki wraz z życzeniami w języku angielskim.

Każda praca na odwrocie  powinna zostać  czytelnie opisana: imię, nazwisko i klasa.

Technika i format prac dowolny.

W ocenie będzie brana pod uwagę oryginalność, pomysłowość oraz walory estetyczne prac.

Kartki uczniowie przekazują swoim nauczycielom języka angielskiego do 12.12.2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy

Nauczycielki j.angielskiego:

Ewa Szarzec i Justyna Wilczyńska

Uwaga!

Osoby zainteresowane udziałem w 

Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

dla klas II- VI,

prosimy o zapisywanie się w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2020 r.

Konkurs odbędzie się w marcu 2020r.

 

Od tego roku w naszej szkole rodzic dziecka, które chce wziąć udział w konkursie,

potwierdza to dokonując opłaty wpisowej w wysokości 10 zł.

Wpłaty te zbiera skarbnik klasy - rodzic.

Następnie skarbnicy poszczególnych klas przekazują łączną kwotę na konto szkolnej Rady Rodziców

z komentarzem: nazwa konkursu, ilość osób, klasa.

Bardzo proszę skarbników poszczególnych klas o przekazanie

do pani Bożeny Kleszczewskiej (klasy II – III) i pani Anny Pająk (klasy IV – VI)

poprzez dziennik elektroniczny Vulcan imiennych list uczniów, których rodzice dokonali wpłaty.

 

Szkolni koordynatorzy konkursu

Bożena Kleszczewska

Anna Pająk

Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 nasza Szkoła będzie brała udział w programie

Szkoły Pozytywnego Myślenia.

W związku z tym placówka otrzyma:

 • pakiety szkoleniowe on-line dla nauczycieli
 • scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów i uczennic (w każdym wieku)
 • e-konsultacje i wsparcie dla szkoły przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej
  na specjalnej platformie wdrożeniowej
 • pakiety pomocy edukacyjnych dla szkół
 • po wykonaniu wszystkich zadań - certyfikat „Szkoła Pozytywnego Myślenia"

W ramach certyfikacji Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej” prowadzi działania
pn. „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
– w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”
z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (dalej „Projekt”)

 

Koordynatorem projektu jest: Patrycja Prochacka – psycholog szkolny

W działaniach wspiera: Celina Pietroń - pedagog szkolny

 

Więcej informacji (przydatnych dla rodziców i uczniów :) ): http://myslepozytywnie.pl/

KONKURS

PLASTYCZNO – FOTOGRAFICZNY

dla klas 1-6

„SZKOŁA W MOICH OCZACH”

Konkurs organizowany z okazji 70 – lecia SP 47

 

 • Format - A5, A4, A3, A2, A1,
 • Technika dowolna (kolaż, pastele suche, pastele olejne, farba plakatowa, akwarelowa, rysowanie węglem, ołówkiem, wydrapywanie itd.),
 • Dopuszcza się wszelkie formy plastyczne PŁASKIE,
 • Prace podpisane na odwrocie (imię, nazwisko, klasa),
 • Dopuszcza się wykonanie prac w parach lub małych grupach (do 4 osób) przy dużym formacie,
 • Termin składania prac 5 – 9 grudnia 2019 r.,
 • Miejsce składania prac: sala nr 26 i 25.

 

                                                                        Organizatorzy konkursu

 Anna Stramska,  Mariola Janicka

Konkurs   Alfik Matematyczny 2019  

odbędzie się  27 listopada 2019r. (środa) o godzinie 7.30 

na pierwszej i drugiej lekcji w salach nr 20, 30, 33, 34, 35.

Dzień  przed konkursem zostaną powieszone listy osób z przydziałem do sal.

Czas trwania konkursu 75 minut.

Proszę przygotować czarno piszące długopisy oraz kartki na brudnopis.

Podczas konkursu nie można korzystać z kalkulatorów, telefonów ani innych urządzeń elektronicznych.

 Warto zajrzeć do zadań archiwalnych na stronie http://jersz.pl/

 

                                                           szkolny koordynator konkursu

Elżbieta Wąsowska