^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Znasz języki wschodniosłowiańskie? Jesteś studentem, nauczycielem lub wykładowcą? Chcesz wesprzeć edukacyjnie młodych ludzi przybywających z Ukrainy? Jeśli możesz pomóc w ten sposób, to zachęcamy do wypełnienia formularza dostępnego na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną dla dzieci i młodzieży z Ukrainy oraz określić rodzaj wsparcia.

Formularz zgłoszeniowy

Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki udostępniliśmy formularz rejestracyjny dotyczący wsparcia edukacyjnego dzieci i młodzieży z Ukrainy. Za jego pośrednictwem można zaoferować pomoc edukacyjną i określić jej formę.

Formularz zbiera podstawowe informacje, które zostaną automatycznie przekazane do właściwego koordynatora wojewódzkiego przy kuratorium oświaty. Koordynatorzy będą kontaktowali się z wolontariuszami w miarę pojawiających się potrzeb.

W sposób szczególny do angażowania się w wolontariat edukacyjny zachęcamy nauczycieli, studentów i wykładowców. Niezwykle cenne będzie wsparcie osób znających języki wschodniosłowiańskie (ukraiński, rosyjski czy białoruski). W pomoc edukacyjną mogą się także włączyć przedstawiciele organizacji pozarządowych, firm i stowarzyszeń.

Zachęcamy do włączenia się w wolontariat edukacyjny! 

Źródło MEiN: 

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wsparcie-edukacyjne-osob-przybywajacych-z-ukrainy–wypelnij-formularz-zgloszeniowy

 

Kuratorium Oświaty we Wrocławiu

Plac Powstańców Warszawy 1

50-153 Wrocław

 Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału

w Ogólnopolskich Konkursach przedmiotowych EDI PANDA.

Olimpiada odbędzie się w dniach 27-29.04.2022 w szkole

z przedmiotów CHEMIA, FIZYKA oraz GEOGRAFIA.

Każdy z uczestników otrzyma do wypełnienia test wiedzy na poziomie swojej klasy!

Konkurs z CHEMII jest dedykowana uczniom klas 7-8.

Konkurs z FIZYKI jest dedykowany uczniom klas 7-8.

Konkurs z GEOGRAFII jest dedykowany uczniom klas 5-8.

 

Nagrody: Każdy z uczestników Olimpiady otrzyma

dyplom uczestnictwa w olimpiadzie.

Dla laureatów przewidziane są dodatkowo

dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe (miejsca 1-5).

Zgłoszenia:

Aby zgłosić udział w konkursie należy dokonać

opłaty wpisowej w wysokości 12 zł

w nieprzekraczalnym terminie do 20.03.2022 do skarbnika klasowego.

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie.

W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach,

ponosi opłatę za każdą z nich.

Następnie skarbnik klasy:

· przekazuje pieniądze na konto Szkolnej Rady Rodziców

· przesyła imienną listę zgłoszonych uczniów do koordynatora konkursu:

o dla przedmiotu CHEMIA – p. Maciej Bełcik

o dla przedmiotu FIZYKA – p. Małgorzata Krzak

o dla przedmiotu GEOGRAFIA – p. Anna Pająk

 

Regulamin konkursu oraz przykładowe testy z poprzednich lat

znajdują się na stronie organizatora:

https://www.edi.edu.pl/panda

 Koordynatorzy olimpiady:

Maciej Bełcik

Małgorzata Krzak

Anna Pająk

 Nasza placówka bierze udział w II edycji bezpłatnego programu Świadomość Procentuje

organizowanego przez Fundację World Healthy Living Foundation.

Projekt ma na celu edukację i wsparcie nowego pokolenia

w zakresie zdrowia mentalnego i fizycznego.

Eksperci poruszą niezwykle ciekawe i inspirujące tematy,

takie jak samorozwój, budowanie własnego potencjału czy samoakceptacji. 

Program „Świadomość Procentuje” obejmuje nie tylko rozwój dzieci i młodzieży,

odbędą się również zajęcia dedykowane dla nauczycieli, rodziców i opiekunów.

 

Realizacja programu rozpocznie się w marcu 2022 i odbędzie się w pełni online.

 

Więcej informacji o programie „Świadomość Procentuje”

oraz informacje o zapisach indywidualnych dla rodziców i nauczycieli w linku poniżej:

https://bit.ly/33Mo8RH

 

Harmonogram zajęć dostępny tutaj: https://bit.ly/3sf2D5m

Szkolny koordynator:

Iwona Krasinkiewicz

Anna Pająk