^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Ponieważ potrzebne są zdeterminowane działania, Rząd podjął decyzję
o zawieszeniu zajęć we wszystkich placówkach oświatowych.  
W związku z tym odwołuje się zajęcia dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńcze od dnia 16 marca 2020 r. do dnia 25 marca 2020 r. Tematy lekcji i zadania do wykonania przez Dzieci w domu będą podane przez dziennik elektroniczny.
W razie wątpliwości nauczyciele będą dostępni, w godzinach swoich zajęć dydaktycznych, poprzez dziennik elektroniczny.
Jeżeli mogą Państwo zapewnić opiekę Swoim Dzieciom już od czwartku
12 marca to bardzo prosimy o nieprzysyłanie ich do szkoły.
Życzymy dużo zdrowia i spokoju.

     Dyrekcja i nauczyciele SP nr 47

 

Informacje Ministerstwa Edukacji Narodowej

Rodzicu,

  • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
  • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
  • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
  • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny;
  • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
  • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Uczniu,

  • pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi (np. komunikacja publiczna, kino, teatr, centra handlowe);
  • przerwa w funkcjonowaniu Twojej szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki;
  • odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć w Twojej szkole. Przeczytaj ulubioną książkę, spróbuj uzupełnić swoje wiadomości lub rozwijaj kompetencje. Skorzystaj przy tym z darmowej platformy epodreczniki.pl i materiałów rekomendowanych przez Twojego nauczyciela;
  • przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.

Nastąpiła zmiana godzin rekolekcji dla klas 4 – 6.

Powodem zmiany jest dostosowanie spotkań rekolekcyjnych do planu poszczególnych klas.

Niektóre klasy będą uczestniczyć w rekolekcjach tylko przez dwa lub jeden dzień.

          Klasa 4a          

Pn. i śr.  10.30 – 11.30

Wt. 13.00 – 14.00

Klasa 4b

Pn.   13.00 – 14.00

Klasa 5a 

Pn. 13.00 – 14.00

Śr. 10.30 – 11.30 

Klasa 5b 

Pn. i śr. 10.30 – 11.30

Klasa 5c 

Śr. 10.30 – 11.30

Klasa 5d 

Śr. 13.00 – 14.00

Klasa 6a 

Pn., wt., śr.  9.00 – 10.00

Klasa 6b 

Pn., wt.  9.00 – 10.00

Śr. 13.00 – 14.00

Klasa 6c 

Pn., wt., śr.  9.00 – 10.00