^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo!

Powstaje Trasa Autobusowo-Autobusowo-Tramwajowa z placu Orląt Lwowskich na Nowy Dwór.
Kolejny etap inwestycji obejmuje plac Orląt Lwowskich, dlatego od 30 listopada zostanie tam wprowadzona nowa organizacja ruchu Kierowcy pojadą objazdami. Zmienione zostaną także trasy następujących linii autobusowych: 106, 127, 148, 149, 206, 249. Zawieszone jest kursowanie linii tramwajowej 23. (mapki w załączniku).

W czasie przebudowy zachęcamy jednak do korzystania z komunikacji zbiorowej. W rejonie budowy TAT kursuje 13 linii autobusowych (część ze zmianami) oraz dostępne są 4 stacje PKP (Wrocław Zachodni, Wrocław Nowy Dwór, Wrocław Muchobór, Wrocław Mikołajów).

Szczegółowe informacje:
www.wroclaw.pl/budujemy-tat
FB Inwestycje we Wrocławiu #budujemyTAT
Mapa z objazdami i zmianami w kursowaniu komunikacji znajduje się w załączniku.

W czasie prac na placu Orląt Lwowskich wykonawca będzie budował tory włączając je w istniejące torowisko, trakcję tramwajową, przebudowywał sieci podziemne, a wszystko po to, aby w 2023 roku mieszkańcy mogli dojechać tramwajem z Nowego Dworu do centrum w mniej niż 20 minut! Powstanie w sumie 7 km wygodnej wydzielonej trasy dla komunikacji miejskiej. Skorzystają kierowcy, rowerzyści i piesi. To największa inwestycja komunikacyjna miasta od 1949 roku, kiedy wybudowana została linia na Leśnicę. Zgodnie z planem prace na placu powinny się zakończyć w wakacje 2020.

Budowę trasy autobusowo-tramwajowej koordynuje miejska spółka – Wrocławskie Inwestycje

 

mapa przystanki       mapa (pasażerowie)          plakat

                                 

Uwaga!

Osoby zainteresowane udziałem w 

Ogólnopolskim Konkursie Nauk Przyrodniczych „Świetlik”

dla klas II- VI,

prosimy o zapisywanie się w nieprzekraczalnym terminie do 10.01.2020 r.

Konkurs odbędzie się w marcu 2020r.

 

Od tego roku w naszej szkole rodzic dziecka, które chce wziąć udział w konkursie,

potwierdza to dokonując opłaty wpisowej w wysokości 10 zł.

Wpłaty te zbiera skarbnik klasy - rodzic.

Następnie skarbnicy poszczególnych klas przekazują łączną kwotę na konto szkolnej Rady Rodziców

z komentarzem: nazwa konkursu, ilość osób, klasa.

Bardzo proszę skarbników poszczególnych klas o przekazanie

do pani Bożeny Kleszczewskiej (klasy II – III) i pani Anny Pająk (klasy IV – VI)

poprzez dziennik elektroniczny Vulcan imiennych list uczniów, których rodzice dokonali wpłaty.

 

Szkolni koordynatorzy konkursu

Bożena Kleszczewska

Anna Pająk

Od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 nasza Szkoła będzie brała udział w programie

Szkoły Pozytywnego Myślenia.

W związku z tym placówka otrzyma:

  • pakiety szkoleniowe on-line dla nauczycieli
  • scenariusze zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów i uczennic (w każdym wieku)
  • e-konsultacje i wsparcie dla szkoły przez ekspertów Instytutu Edukacji Pozytywnej
    na specjalnej platformie wdrożeniowej
  • pakiety pomocy edukacyjnych dla szkół
  • po wykonaniu wszystkich zadań - certyfikat „Szkoła Pozytywnego Myślenia"

W ramach certyfikacji Fundacja „Instytut Edukacji Pozytywnej” prowadzi działania
pn. „Profilaktyka zdrowia psychicznego w szkole – myślimy pozytywnie.

Prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego
i jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zagrażających zdrowiu psychicznemu
– w szczególności przez prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych”
z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020 na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej (dalej „Projekt”)

 

Koordynatorem projektu jest: Patrycja Prochacka – psycholog szkolny

W działaniach wspiera: Celina Pietroń - pedagog szkolny

 

Więcej informacji (przydatnych dla rodziców i uczniów :) ): http://myslepozytywnie.pl/

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość korzystania z usług stomatologicznych świadczonych przez gabinet ProDentis 

ul. Trwała 7 lub ul. Armii Krajowej 4 we Wrocławiu.

W załącznikach są szczegółowe informacje

 

Procedura korzystania z usług:Wykaz świadczeń:

Nauczycielki angielskiego zachęcają uczniów do wzięcia udziału w konkursach języka angielskiego.

 

Lapbook - My favourite book

My First Pictionary

Język i obraz

16 X 2019 – po raz 7 uczniowie Naszej Szkoły przystąpili do próby pobicia  Rekordu w Udzielaniu Pierwszej Pomocy, organizowanej przez WOŚP. Punktualnie o godzinie 12:00 w całej Polsce przez pół godziny w w/w próbie udział zadeklarowało aż 1 399 instytucji i aż 144 867 osób!

 

Data 16 X nie jest przypadkowa – w tym dniu obchodzimy Europejski Dzień Przywracania Czynności Serca. Dzień ten obchodzony jest od 2013 roku z inicjatywy Europejskiej Rady Resuscytacji. Jego celem jest popularyzacja wiedzy nt. zasad udzielania pierwszej pomocy w stosunku do osoby, u której wystąpiło nagłe zatrzymanie krążenia. Próba bicia rekordu jest zatem świetną okazją do wspólnej nauki resuscytacji i podstawowych czynności ratujących życie przez najmłodszych i najstarszych.

 

                                                           n-l wych. fizycznego, 

                                         Małgorzata Gruszczyńska