Projekt " Zdrowe dzieci"

                                             

                                                                                                               ZDROWE DZIECI TO MY!!!!

W październiku 2023r. nasze przedszkole wzięło udział w ministerialnym projekcie pn. " Zdrowe dzieci".

Celem projektu było m.in.:  wiedza dzieci na temat zasad zdrowego żywienia i znaczenia aktywności fizycznej wśród dzieci, wzrost znaczenia warzyw i owoców w dzieci, ważna rola wody dla zdrowia człowieka oraz integracja rodziców, nauczycieli i personelu przedszkola wokół tematu zdrowego stylu życia i żywienia.

Działania w przedszkolu koordynowała Pani Agnieszka Kostek. Wszyscy nauczyciele odbyli szkolenie, a następnie 
w grupach przeprowadzili interesujące zajęcia z dziećmi. Przez cały tydzień w przedszkolu było kolorowo, warzywnie i owocowo.

 

 

Książka (dla) Przedszkolaka

Nasze przedszkole pierwszy raz weźmie udział w projekcie Książka (dla) Przedszkolaka. Jest to projekt czytelniczy mający na celu zachęcenie nauczycieli do podejmowania działań promujących czytelnictwo wśród przedszkolaków m.in. poprzez wyjścia do bibliotek, księgarń; głośne czytanie bajek przez rodziców dzieciom w przedszkolu i w domu; organizowanie spotkań z pisarzami; zapoznanie dzieci podczas zajęć z kanonem literatury dziecięcej; aranżowanie zajęć mających na celu przybliżenie wartości książki i uczenie szacunku do niej.

Szczegółowy regulamin projektu znajduje się na stronie internetowej https://blizejprzedszkola.pl/ksiazka-dla-przedszkolaka/index

 

Koordynatorzy projektu: Małgorzata Janowska, Alicja Artemiuk, Sara Szymańska

Projekt edukacyjny "Z EDUMUZ w logopedię"

Głównym założeniem projektu jest profilaktyka logopedyczna prowadzona w oparciu o piosenki Pani Marii Zofii Tomaszewskiej. Muzyczne spotkania to również: wsparcie rozwoju emocjonalnego dziecka, wzbudzanie kreatywności, kształcenie wyobraźni ruchowo-przestrzennej, rozwój procesów poznawczych (uwaga, pamięć, szybkość reakcji, spostrzegawczość, koncentracja uwagi) oraz podnoszenie samooceny i samoświadomości dziecka.

Projekt edukacyjny "Z EDUMUZ w logopedię"

Projekt jest realizowany w grupie "Kotków".

Koordynatorzy projektu: Agnieszka Kraszewska i Teresa Łabaziewicz

Międzynarodowy Projekt Edukacyjny "Piękna Nasza Polska Cała"

Grupa Żabek bierze udział w V edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego "Piękna Nasza Polska Cała", którego głównym celem jest kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci i młodzieży, uwrażliwienie ich na piękno, folklor i tradycje. 

Plakat Projektu "Piękna Nasza Polska Cała"

Koordynator projektu- Agnieszka Dawidowicz

Ogólnopolski projekt edukacyjny "Z ekologią na Ty"

Plakat ogólnopolskiego projektu edukacyjnego

Plakat ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Z ekologią na Ty"

Przedszkolaki z grupy Sówek wezmą udział w II edycji ogólnopolskiego projektu edukacyjnego "Z ekologią na Ty".

Główne cele projektu to: 

  • Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju.
  • Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
  • Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

 

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem projektu

oraz z wyzwaniami, jakie na nas czekają.

Koordynator projektu: Małgorzata Janowska

Międzynarodowy Projekt Czytelniczy "Magiczna moc bajek"

Plakat Międzynarodowego Projektu Czytelniczego

Plakat Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna moc bajek"

 
Przedszkolaki z grupy Kotków wezmą udział w III edycji Międzynarodowego Projektu Czytelniczego "Magiczna moc bajek", czyli Bajkowa podróż do krainy wartości i dziecięcej wyobraźni.
Głównym celem projektu jest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni, jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka oraz kształtowanie postaw społecznych u dzieci w wieku przedszkolnym wobec osób z niepełnosprawnością.
 
 
Realizacja projektu: Agnieszka Kraszewska, Teresa Łabaziewicz

Międzynarodowy projekt edukacyjny „Szkoła emocji. Nieustraszeni są wśród nas”

Przedszkolaki z grupy Pszczółek, Kaczuszek i Biedronek  

biorą udział w międzynarodowym projekcie edukacyjnym  

„Szkoła emocji. Nieustraszeni są wśród nas.” 

Cele projektu:                                      

- wykorzystanie tekstu i ilustracji książkowej w kształtowaniu umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji              
- nauka strategii radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach               
- nauka szacunku dla emocji innych               
- rozbudzanie zainteresowań czytelniczych dzieci               
- nauka słuchania ze zrozumieniem               
- rozwijanie wrażliwości estetycznej               
- zachęcanie rodziców do czytania dzieciom   

Organizatorami projektu sąWydawnictwo Mamania, Instytut Ramon Llull oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. KEN  w Warszawie. 

Koordynatorzy projektu:  

Agnieszka Węgrzyn – grupa „Pszczółki” 

Urszula Zubowicz – grupa „Kaczuszki” 

Agnieszka Kostek” – grupa „Biedronki”

WAŻNE INFORMACJE

Wszelkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 19 we Wrocławiu. Ich kopiowanie i wykorzystanie bez zgody dyrekcji szkoły oraz rodziców dzieci znajdujących się na fotografiach jest zabronione.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

KONTAKT

Przedszkole nr 19 w ZSP nr 19
ul. Kutnowska 10
53-135 Wrocław
-------------------------------
Telefon.: 71 7986853
fax.: 71 3677525