^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

 Zainteresowanych uczniów zapraszamy do udziału

w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Szkolnej OLIMPUS.

Olimpiada odbędzie się w dniu 14.01.2022 w szkole

z przedmiotów BIOLOGIA, CHEMIA oraz GEOGRAFIA.

Każdy z uczestników otrzyma do wypełnienia test wiedzy na poziomie swojej klasy!

Olimpiada z BIOLOGII jest dedykowana uczniom klas 5-8.

Olimpiada z CHEMII jest dedykowana uczniom klas 7-8.

Olimpiada z GEOGRAFII jest dedykowana uczniom klas 5-8.

Nagrody:

Każdy z uczestników Olimpiady otrzyma dyplom uczestnictwa w olimpiadzie.

Dla laureatów przewidziane są dodatkowo dyplomy laureatów

oraz nagrody książkowe.

Zgłoszenia:

Aby zgłosić udział w konkursie należy dokonać opłaty wpisowej w wysokości 10 zł

w nieprzekraczalnym terminie do 13.12.2021 do skarbnika klasowego.

Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie.

W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach,

ponosi opłatę za każdą z nich.

Następnie skarbnik klasy:

· przekazuje pieniądze na konto Szkolnej Rady Rodziców

· przesyła imienną listę zgłoszonych uczniów do koordynatora konkursu:

o dla przedmiotu BIOLOGIA – p. Alina Krawiec

o dla przedmiotu CHEMIA – p. Maciej Bełcik

o dla przedmiotu GEOGRAFIA – p. Anna Pająk

 

Regulamin konkursu oraz przykładowe testy z poprzednich lat znajdują się na stronie organizatora:

https://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa

Koordynatorzy olimpiady:

Maciej Bełcik

Alina Krawiec

Anna Pająk

  Informujemy, że od dnia 15.11.2021r.

zmienia się numer kontaktowy do referenta.

Wszystkie nieobecności dzieci,

należy zgłaszać pod numerem  tel.71 798-68-53 wew.141    

Referent  Emilia Mangold

UWAGA !

Proszę o zapisanie dzieci chętnych na obiady w dniu 12.11.2021r.

Ponieważ, w tym dniu będzie funkcjonowała tylko świetlica.

Nie będzie zajęć edukacyjnych.

W związku z tym zgłoszenia będą przyjmowane  mailowo obiady.sp.47@wp.pl 

bądź telefonicznie 71 798-68-53 wew.112  do dnia 09.11.2021r.

Stołówka w tych dniach będzie czynna do godziny 13:00.

Referent