^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Serdecznie zapraszamy

do wzięcia udziału

w Międzyszkolnym  Konkursie Językowym

"Lapbook  - My favourite book"  

 

 1. Organizatorem Międzyszkolnego Konkursu Językowego Lapbook- My favourite book
  jest Szkoła Podstawowa nr 16 we Wrocławiu.
 2. Konkurs jest adresowany dla dzieci z klas IV – VI szkoły podstawowej
 3. Zgody do podpisania przez rodziców są dostępne u nauczycieli angielskiego.
 4. Prace należy przekazać nauczycielom języka angielskiego najpóźniej do 23.10.2020.
 5. Prace można również przesłać pocztą lub złożyć osobiście, z dopiskiem
  "Lapbook - My favourite book”
  w terminie do 30.10.2020  na adres Organizatora: Szkoła Podstawowa nr 16
  we Wrocławiu, 53-024 Wrocław, ul. Wietrzna 50.
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać u nauczycieli angielskiego.

Warunki uczestnictwa:

 1. Do konkursu autor może zgłosić tylko jedną pracę plastyczną nawiązującą do tematu konkursu, wykonaną indywidualnie i samodzielnie (nie dopuszcza się prac zbiorowych).
 2. Praca musi mieć formę Lapbooka na temat ulubionej książki.
  Lapbook ten musi być wykonany w języku angielskim,
  ale jedna wybrana część musi zostać przedstawiona w języku polskim.

Lapbook ma najczęściej formę rozkładanej książeczki lub interaktywnej teczki pełnej kieszonek, zakładek, mapek, karteczek i schowków. Mogą one pomieścić przeróżne informacje związane z tematem, rysunki, zagadki, rebusy, schematy, mapy itp.

 1. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace plastyczne spełniające następujące kryteria:
 2. a) wykonane estetycznie i samodzielnie
 3. b) format pracy dowolny, ale nie przekraczający wymiaru A1.
 4. Praca musi być opisana czytelnie na odwrocie:

- pełne imię i nazwisko autora, wiek, klasa,

- placówka (nazwa, dokładny adres, e-mail, numer telefonu),

- pełne imię i nazwisko instruktora / nauczyciela.

 

Nauczycielki języka angielskiego

Procedura bezpieczeństwa w ZSP nr 19

Procedury w sytuacji podejrzenia zakażenia SARS