^W górę

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Szanowni Państwo,

w ślad za pismem dyrektora Departamentu Edukacji Jarosława Delewskiego,
w związku ze sprawą nagabywania uczniów w okolicach Wrocławskich szkół przez osoby obce,
proszę całą społeczność Naszej szkoły o wzmożoną czujność w tej sprawie.
Proszę o zgłaszanie każdego przypadku mającego miejsce zarówno na terenie szkoły
jak i w najbliższej jej okolicy, który Państwa zdaniem wzbudza podejrzenia,
do najbliższego Komisariatu Policji Wrocław - Krzyki
(adres: Ślężna 115-129, 53-305 Wrocław. Telefon: 47 871 16 00)
lub Centrum Zarządzania Kryzysowego - 71 770 22 22.
W szkole podjęte zostały działania profilaktyczne - wychowawcy poszczególnych klas
zostali poproszeni o przeprowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa
na terenie szkoły i poza nią. Przygotowane zostały również
"Procedury postępowania w przypadku nagabywania ucznia przez osoby obce"
(dostępne w zakładce Procedury szkonle).

Dbając o dobro Naszych podopiecznych, a Państwa pociech prosimy
o  przeprowadzenie rozmów z dziećmi na temat zachowania wzmożonej ostrożności
w sytuacjach związanych z ewentualnymi zagrożeniami ze strony osób nieznajomych.

Z wyrazami szacunku
Dyrektor, Wicedyrektorzy i Specjaliści szkolni SP47 we Wrocławiu

Drodzy Rodzice, Opiekunowie, Pracownicy szkoły i Uczniowie

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w akcji ,,Mokra chusteczka”

Dary przekazujemy na rzecz Hospicjum Dla Dzieci Dolnego Śląska

,,Formuła Dobra”.

   Zbieramy:

Mokre chusteczki

Podkłady higieniczne 60cmx 90cm

 

Czas trwania akcji:

Od listopada 2022r. do stycznia 2023r.

 

Wszystkim Darczyńcom serdecznie

DZIĘKUJEMY

 

Dary pozostawiamy w koszu przy wejściu do szkoły

Zainteresowanych uczniów zapraszam do udziału
w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Szkolnej OLIMPUS.

Olimpiada odbędzie się w dniach 11-13.01.2023 w szkole z przedmiotów
BIOLOGIA, CHEMIA FIZYKA oraz GEOGRAFIA.
Każdy z uczestników otrzyma do wypełnienia test wiedzy na poziomie swojej klasy!

  • Olimpiada z BIOLOGII jest dedykowana uczniom klas 5-8.
  • Olimpiada z CHEMII jest dedykowana uczniom klas 7-8.
  • Olimpiada z FIZYKI jest dedykowana uczniom klas 7-8.
  • Olimpiada z GEOGRAFII jest dedykowana uczniom klas 5-8.

Nagrody: Każdy z uczestników Olimpiady otrzyma dyplom uczestnictwa w olimpiadzie.
Dla laureatów przewidziane są dodatkowo dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe.

Zgłoszenia: Aby zgłosić udział w konkursie należy dokonać opłaty wpisowej
w wysokości 14 zł w nieprzekraczalnym terminie 12.12.2022 do skarbnika klasowego.
Opłata wpisowa dotyczy uczestnictwa w jednej olimpiadzie.
W związku z tym, jeśli jeden uczestnik bierze udział w kilku olimpiadach,
ponosi opłatę za każdą z nich.

Następnie skarbnik klasy:

  • przekazuje pieniądze na konto Szkolnej Rady Rodziców
  • przesyła imienną listę zgłoszonych uczniów z wyszczególnieniem poszczególnych
    przedmiotów do koordynatora konkursu - p. Macieja Bełcika

 

Regulamin konkursu oraz przykładowe testy z poprzednich lat znajdują się
na stronie organizatora: https://www.olimpus.edu.pl/sesja-zimowa.

 

Warunkiem koniecznym dopuszczenia do udziału w olimpiadzie jest wypełnienie
i podpisanie zgody rodziców/opiekunów i dostarczenie jej do koordynatora
najpóźniej 5.01.2023.

(https://www.olimpus.edu.pl/images/stories/protokoly/Zgoda_rodzicow_opiekunow.pdf)

 

                                                

Szkolny koordynator olimpiady

Maciej Bełcik

W ramach dnia życzliwości, który odbył się w poniedziałek 21 listopada
Samorząd Uczniowski zorganizował w naszej szkole „skrzynkę życzliwości”
do której uczniowie z każdej klasy mogliwrzucić jakieś miłe słowo 
do kolegi lub koleżanki.
"Listonosze życzliwości" rekrutujący się spośród członków Samorządu Szkolnego
idealnie zadbali,  żeby każdy otrzymał swoje listy. Świętując dzień życzliwości,
każda klasa w naszej szkole 
przeprowadziła głosowanie na najżyczliwszą
osobę ze swojej klasy.  

Szkoła do hymnu

W dniu 10.11.2022r odbyły się w naszej szkole obchody Święta Niepodległości.  
Dominującymi kolorami na korytarzach, salach lekcyjnych były biel i czerwień.
Na drzwiach pojawiły się portrety upamiętniające bohaterów narodowych na czele
z Józefem Piłsudski. Do tych uroczystości oczniowie przygotowywali się już od
kilku dni, robiąc na zajęciach technicznych piękne kotyliony, które z dumą nosili
w czwartek-przeddzień ogólnopolskich obchodów. O wskazanej godzinie cała społeczność szkolna zebrała się ze swoimi wychowawcami
i wspólnie odśpiewała hymn w ramach realizacji ogólnopolskiej akcji: „Szkoła do hymnu”.
Następnie uczniowie utworzyli żywą flagę biało-czerwoną, która została uwieczniona na
zdjęciach i filmach przez dron udostępniony przez rodziców -za co składamy im serdeczne
podziękowania. Dzięki tej żywej lekcji historii kolejny raz mogliśmy się wspólnie cieszyć z wolności,
niepodległości , która jak wiemy nie dana jest raz na zawsze. Widzieliśmy łzy wzruszenia
w oczach naszych ukraińskich uczniów. Był to dla nich i dla nas wzruszajacy moment.
W tym roku wspólne odśpiewane hymnu było bardziej wzruszające i poruszyło niejedno serce.
Organizatorem obchodów był nowy zarząd Samorządu Uczniowskiego, który wywiązał się
z zadania wzorowo. Dziękujemy:))

"Szkoła do hymnu" 

 

W ramach obchodów Święta Niepodległości w naszej szkole,
zamiast tradycyjnego apelu, powstał filmik, który uczniowie obejrzą
ze swoim wychowawcą na lekcji wychowawczej.


"Filmik z okazji Święta Niepodległości"

 

 

Wszystkich rodziców zainteresowanych udostępnieniem dzieciom

darmowych licencji na e- booki (cyfrowe odzwierciedlenie podręczników)

wydawnictwa Nowa Era prosimy o wiadomość do wychowawcy

na dzienniku elektronicznym i wskazanie, na jaki adres e- mail wysłać

informację o dostępie do e- booków do 29 października.

Izabela Orzepowska