DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

 

WNIOSEK O ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI

 

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej http://zsp19.wroclaw.pl/sp47

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Strona Szkoły Podstawowej nr 47.

  • Data publikacji strony internetowej: 2019-09-02.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-01.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

1.część zamieszczonych na stronie plików nie jest dostępnych cyfrowo 2.opublikowane zdjęcia/grafiki nie posiadają opisu alternatywnego, 3.niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej, 4.niektóre treści zostały opublikowane z grafikami, które zawierają tekst, 5.część dokumentów nie posiada prawidłowo wyedytowanej warstwy tekstowej zgodnej z zasadami formatowania tekstu z zakresu „dobrych praktyk redaktorskich” (wielkie litery, kolorowe czcionki, zbyt mały kontrast);.

1.większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 2.struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść, Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu. Zespół Szkół jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia. Dotychczas wprowadzono szereg poprawek mających na celu polepszenie funkcjonalności strony oraz zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu.

Informacja o przeprowadzone analizie wskazującej nadmierne obciążenie jako powód braku dostępności - 1.większość materiałów została opublikowana przed wejściem w życie Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, 2.struktura niektórych dokumentów nie daje możliwości ingerencji w treść, Powyższe braki/niezgodności i ich poprawienie poza wymienionymi powodami, niosłyby za sobą nadmierne obciążenia dla Zespołu Szkół nr 9 we Wrocławiu. Zespół Szkół jednak deklaruje się sukcesywnie wprowadzać najistotniejsze udogodnienia. Dotychczas wprowadzono szereg poprawek mających na celu polepszenie funkcjonalności strony oraz zainstalowano narzędzia ułatwień dostępu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-11.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Iwona StankowiczTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 717986853. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu powinna zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 19 we Wrocławiu zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich na stronie https://www.rpo.gov.pl/

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 mieści się w dwóch budynkach: - do budynku Szkoły Podstawowej nr 47 prowadzi wejście od strony ul. Januszowickiej; - do Przedszkola nr 19 prowadzi wejście od strony ul. Kutnowskiej Do wejścia prowadzą podjazdy dla wózków. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejścia są zabezpieczone bramkami. W budynkach są windy , a w SP 47 również platforma przyschodowa. Budynki Zespołu Szkolno-Przedszkolnego są przystosowane dla osób niepełnosprawnych. Na parkingu szkolnym wyznaczono miejsce dla osób niepełnosprawnych. Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynkach nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. Placówka nie zatrudnia osoby posługującej się językiem migowym i nie ma możliwości skorzystania z jego usług zarówno na miejscu jak i on-line. Kontakt Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 19 we Wrocławiu Januszowicka 35-37 53-135 Wrocław tel.: 71 798 68 53 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

WAŻNE INFORMACJE

Wszelkie zdjęcia zamieszczone na stronie są własnością Szkoły Podstawowej nr 47 we Wrocławiu. Ich kopiowanie i wykorzystanie bez zgody dyrekcji szkoły oraz rodziców dzieci znajdujących się na fotografiach jest zabronione.

PLIKI COOKIES

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.

KONTAKT

Szkoła Podstawowa nr 47 w ZSP nr 19
ul. Januszowicka 35-37
53-135 Wrocław
-------------------------------
Telefon.: 71 7986853
fax.: 71 3677525